Scan 68-15 og 16 High Top kleber

Scan 68-15 og Scan 68-16 finnes som High Top med kleberstein. Som tilleggsutstyr til disse variantene kan du velge Heat Storage System. Dette gir ekstra varme i opp til 12 timer etter at siste vedkubbe er lagt i.

  • Forberedt for lukket forbrenning
  • Håndtak og pyntelister i sort eller aluminium
  • Formgulvplate i glass eller stål