Jøtul F 263 S

Jøtul F 263 S er en konveksjonsovn med varmelagrende kleberstein på sider og og topp. Den er godt egnet til installasjoner mot brennbart materiale. Den er tilpasset fyring på lav effekt og moderne boliger.

  • Praktisk oppbevaringsplass i sokkelen
  • Kan plasseres nærme brennbart materiale
  • Peissett integrert i sokkeldør, som tilleggsutstyr